Jaarverslag 2023

In 2020 is een begin gemaakt met het omvormen van de SLOA-organisatie. Dit is voortgezet in 2021, 2022 en 2023. Het bestuur hoopt de benodigde statutenwijzigingen in 2024 af te ronden.

De vakanties in 2023

Er werd ook in 2023 weer enthousiast gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een weekje op vakantie te gaan. Er zijn 14 gezinnen uit Rotterdam en Amsterdam op reis gegaan en 30 senioren. Een vijftal senioren knoopte er zelfs, op eigen kosten, een 2de weekje aan vast.

De vakanties zijn prima verlopen, de samenwerking met het Vakantiebureau (PSDV) en de RCN loopt voorspoedig.

De samenwerkings overeenkomst met de RCN is verlengd waarbij naast praktische zaken als huurperiode en huurprijs ook is vastgelegd dat de huisjes voor de gezinnen minimaal twee weken in de zomervakantie beschikbaar zijn op drie parken. Dat geeft gezinnen meer ruimte.

RCN verzorgt een attentie voor de gasten.

Een woord van dank aan Joke Wilders die de praktische kant van de vakanties regelt.

De brieven voor aanmelding in 2024 zijn eind 2023 de deur al uitgegaan. We hopen op veel deelnemers. De locaties voor de vakanties in 2024 zijn: 

Voor gezinsvakanties: RCN Het Grote Bos in Doorn, RCN Zeewolde, RCN de Jagerstee Epe en De Roggeberg in Appelscha.

Senioren kunnen kiezen uit vakantiehotels in Doorn, Ermelo en Wezep.

Bestuurszaken 

De voorjaarsvergadering vond plaats in De Zwaan in Amsterdam, de najaarsvergadering op Hydepark in Doorn.

Na afloop van de vergadering op Hydepark heeft Sjack Visser, directeur van PSDV/het Vakantiebureau ons van alles vertelt over het reilen en zeilen van dit bureau en ons rondgeleid in Hydepark. 

Horst Oosterveer, erelid, was aanwezig op Hydepark. Het bestuur heeft een verhelderend gesprek met hem gevoerd over hoe we de samenkomst met ereleden en vertegenwoordigers van de participanten zouden kunnen vormgeven.

In een aantal lutherse gemeenten is gecollecteerd voor SLOA.

Namens het bestuur willen we alle participanten hartelijk bedanken voor hun bijdragen waardoor we ook in 2024 weer een gezellige en ontspannende vakantie aan kunnen bieden aan senioren en gezinnen!

Balans en Staat van Baten en Lasten 2023

Druk op de knop om het pdf bestand te openen.

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.                 Contact (secretaris) : info@sloavakanties.nl                   Kvk nr. : 34165316

SLOA is een non-profit organisatie met een ANBI-status.

Contact: info@sloavakanties.nl      Kvk nr. : 34165316